audiotechture

Home

Akustisk formgivning

Projekt

Om oss

Press

Om ljud

Musik används idag i offentliga och kommersiella miljöer med två huvudsakliga syften: för att maskera bort underliggande buller och för att skapa stämning. Många gånger blir verkan emellertid den motsatta. Dels ligger musiken på en så hög nivå att vi blir medvetna om dess närvaro, dels anger den en kulturtillhörighet och smakriktning som inkluderar vissa och utesluter andra.

Bakgrundsmusik används även på vissa arbetsplatser med i stort sett samma smak och tillhörighets-implikationer. Att många människor ändå upplever välbefinnande skvallrar om den akustiska omgivningens betydelse och vikt. Precis som arkitekten använder den mänskliga kroppen som utgångspunkt så är de grundläggande utgångspunkterna för akustisk formgivning två: den mänskliga rösten och det mänskliga örat.

Akustisk formgivning kan baseras på följande fyra punkter:

1 Respekt för örat och rösten.

2 Medvetenhet om vad olika ljud symboliserar.

3 Kunskap om den naturliga rytm som finns i en viss miljö.

4 Förståelse för balansen i de mekanismer som i vissa situationer kan uppträda irrationellt och kaosartat.

Det är önskvärt att formge akustiska miljöer för att skapa välbefinnande och tillvarata de positiva effekter man kan förutsäga. Detta bör vara en naturlig del av den arkitektoniska utformningen och att det kommer att efterfrågas på samma sätt som inredningsdetaljer samt ha minst lika stor betydelse för en byggnads karaktär och funktion.

Vår utgångspunkt för att skapa en positiv ljudmiljö utgår från några grundläggande antaganden:

1 Miljön ska ha en positiv effekt på den som befinner sig i den.

2 De ljud som ingår i en transparent miljö bör vara befriade från element som kan härledas till en specifik kulturyttring eller stil.

3 Den akustiska profilen ska ha en dynamisk och organisk karaktär.

4 Ljudnivån bör ligga strax under uppmärksamhetsnivå och strax över den latenta ljudnivåsom ges av fläktsystem och liknande.

5 I de fall vissa ljudelement överskrider uppmärksamhetsnivån bör de stå i en funktionell eller interaktiv relation till människorna i miljön.

6 Delar av den akustiska miljön ska kunna ha ett interaktivt förhållande till de som befinner sig där.

7 Den akustiska miljön ska kunna förändras och omformas över tid.